Total Body Balancing

Szkolenie

TBB - manualna metoda oceny i leczenia całego ciała  składająca się z pięciu faz. Pięć faz zawiera ocenę i leczenie w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem i siedzącej. TBB używa rytmicznych mobilizacji neutralizując długie dźwignie do uwolnienia linii fizycznego napięcia przez system mięśniowo-szkieletowy, czaszkowy i trzewia przez całe ciało. TBB przywraca właściwą biomechanikę działania stawów i pomaga poprawić postawę, ruchomość, gibkość I funkcjonalny zakres ruchu (ROM) podczas poprawy funkcji fizjologicznych nerwów, tętnic, żył oraz naczyń limfatycznych.

Więcej informacji

Jest to personalne doświadczanie twórcy szkoleń Dr-a Kerrego D’Ambrogio oraz tysięcy praktyków opieki medycznej , iż istnieje tendencja do leczenia symptomów pacjenta po stronie dolegliwości bólowych zamiast szukać korzenia przyczyny zaburzenia. Większość informacji zwrotnych od praktyków medycznych, które dostawał od specjalistów, mówiły o tym ,że po szkoleniach z zakresu terapii manualnej potrafią oni wykonać techniki lecz mają problem z doborem i integracją w sesji terapeutycznej. Kursy z Total Body Balancing pomogą odpowiedzieć na te pytania.

Nauczysz się wykonywać pełną ocenę ciała (ARTS model) oraz pięcio-fazową terapię całego ciała nazwaną ,,Total Body Balancing”. TBB pomoże poprawić strukturę biomechaniczną ciała pacjenta skupiając się na redukowaniu napięcia mięśni, powięzi (zawiera wpływ powięzi na układ limfatyczny, czaszkowo-krzyżowy i wisceralny) poprawę zakresu ruchu w stawach oraz przywrócenie ich prawidłowej biomechaniki, funkcjonalny ROM, balansuje linię napięć posturalnych. TBB ponadto poprawia fizjologię pacjenta poprzez mobilizację narządów wewnętrznych, krwi, limfy, płynów ustrojowych, nerwów, przepływu energii oraz redukowanie obrzęku i bólu. Będzie można zaobserwować natychmiastową poprawę w funkcjonowaniu pacjenta i zmniejszeniu dolegliwości bólowych. TBB może być użyte min. w : bólach odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa, rwie kulszowej, bólach głowy, żeber, dysfunkcjach kończyn dolnych i górnych, obrzękach i asymetrii postawy oraz wielu innych. Ze względu na delikatność i efektywność zabiegów może być wykorzystywane u pacjentów pediatrycznych, geriatrycznych, w urazach sportowych, po wypadkach komunikacyjnych, ortopedycznych, pulmonologicznych, neurologicznych i po amputacjach. Zostanie podany dokładnie zilustrowany sposób wykonania każdej techniki i każdego testu diagnostycznego. Szkolenie składa się z teorii, demonstracji i praktyki wykonywania technik oraz diagnostyki, dyskusję, pytania i powtórzenie.

TBB zaczyna się od oceny pacjenta, na szkoleniu zostanie przedstawiony model ARTS:
Asymmetry - asymetria - specjalista ocenia asymetrię postawy pacjenta w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej oraz horyzontalnej w pozycji stojącej oraz siedzącej. Która część ciała prezentuje największą asymetrię?
Range of motion - zakres ruchu - ocenia się zakres ruchu kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, żeber, kończyn dolnych i górnych. Nauczysz się oceniać wszelkie restrykcje aktywnego i pasywnego zakresu ruchu.
Tension tests - testy napięciowe - ocenia się napięcie dla kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, żeber, kończyn dolnych i górnych. Normalnie wykonując testy napięciowe palpacja powinna odnaleźć miękki, sprężysty, podatny opór końcowy. Kiedy odczucie jest sztywne, restrykcyjne- dysfunkcja jest obecna.
Special tests - testy specjalne - wykonanie specyficznych ortopedycznych testów dla potwierdzenia wcześniejszych odkryć. Kiedy pacjent zostanie przebadany za pomocą wzoru ARTS przechodzimy do terapii, po której następuje powtórne testowanie za pomocą ARTS aby ocenić skuteczność naszego leczenia i sprecyzować dalsze leczenie.

Total Body Balancing składa się z czterech modułów oraz piątego dodatkowego:
TBB1: jest to fundamentalne szkolenie uczące oceny całego ciała, skupiające się na ocenie ARS z ARTS, oraz 5 faz leczenia rytmiczną mobilizacją w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem oraz siedzeniu. TBB używa długich dźwigni (tułowia, kończyn górnych i dolnych, głowy i szyi) i rytmicznych mobilizacji aby uwolnić powięź dookoła mięśni, przepony, kości, stawów, więzadeł, ciał obcych, narządów, struktur witalnych (nerwów, naczyń krwionośnych, limfatycznych) mózgu i rdzenia kręgowego.
TBB2: obejmuje powtórzenie i rozszerzenie koncepcji i zasad TBB1. Na tym szkoleniu pójdziemy dalej w zrozumienie i rozwinięcie oceny ARTS kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kości krzyżowej, kończyn oraz narządów wewnętrznych. TBB2 skupia się na ocenie i leczeniu pacjenta w pozycji leżenia tyłem i przodem. Jest to znacząca umiejętność szczególnie przy pracy z pacjentami, którzy nie mogą leżeć na boku lub siedzieć. Zostaną przedstawione zaawansowane techniki mobilizacji w pozycji leżenia tyłem i przodem.
TBB3: obejmuje powtórzenie i rozszerzenie koncepcji i zasad TBB1 i TBB2. Na tym szkoleniu pójdziemy dalej w zrozumienie i rozwinięcie oceny ARTS kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, kości krzyżowej, kończyn oraz narządów wewnętrznych. TBB3 skupia się na ocenie i leczeniu pacjenta w pozycji leżenia na boku i siedzenia. Jest to znacząca umiejętność szczególnie przy pracy z pacjentami, którzy nie mogą leżeć na brzuchu lub plecach. Zostaną przedstawione zaawansowane techniki mobilizacji w pozycji leżenia bokiem i siedzącej.
Total Body Balancing Advanced Integration: TBBAI powtórzy i rozwinie wszystkie poziomy 1,2,3. Pozwoli rozwinąć i zrozumieć zasady TBB oraz integrację z pozostałymi szkoleniami DAI takimi jak : Muscle Balancing, Joint Balancing, Fascial Balancing. CranioSacral Therapy, Visceral Manipulation oraz Lymphatic Drainage. W tym szkoleniu zostaną dodane siły aktywujące (oddychanie, odruchy neurologiczne, napięcie mięśniowe, impuls, odbicie, co pozwoli poprawić znacząco efekty terapii. Zostaną przedstawione specyficzne ARTS, pomagające w wybraniu sposobu leczenia jakie zostanie użyte, rozwinięte zostaną zrozumienie użycia dźwigni, klinów, śruby oraz jak zaprojektować skuteczne leczenie pacjenta.

Cele szkolenia

TBB1
-filozofia DAI, koncepcję oraz zasady TBB
-wykonanie i dokumentacja ewaluacji całego ciała, która zawiera ocenę asymetrii posturalnej, pasywnego i aktywnego zakresu ruchu (kręgosłup, klatka piersiowa, miednica/kość krzyżowa, kończyny górne i dolne, przepony) oraz specjalne testy (ARTS).
-TBB całego ciała, które może zostać wykonane w pozycji siedzącej, leżeniu bokiem, tyłem i przodem. To będzie fundamentem do kolejnych stopni zaawansowania

TBB2
-Całkowita ocena i leczenie TBB1 zostanie powtórzone i wzmocnione.
-Zostanie dodana ocena z TBB1 i dopełniona o całkowity model ARTS w pozycji leżenia przodem i tyłem
-Zostaną wprowadzone delikatne długodźwigniowe mobilizacje, które można wykonać w pozycji leżenia tyłem i przodem

TBB3
-Całkowita ocena i leczenie TBB1 i TBB2 zostanie powtórzone i wzmocnione.
-Zostanie dodana ocena z TBB1, TBB2 i dopełniona o całkowity model ARTS w pozycji siedzącej i leżenia bokiem
-Zostaną wprowadzone delikatne długodźwigniowe mobilizacje, które można wykonać w pozycji siedzącej i leżenia bokiem
-Cele szkoleń TBB1, TBB2, TBB3 to nauczenie diagnostyki i leczenia całego ciała pacjenta, które może być wykonane w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem oraz siedzącej.

TBBA1 - Total Body Balancing Advanced Integration 1
Zostaną przedstawione informacje z TBB1, TBB2, TBB3 i zrobione nowe wyróżnienia oraz specyficzne ARTS. Nauczenie jak rozplanować leczenie na podstawie badania, które informacje są priorytetowe do formułowania strategii terapii, które może być użyte do leczenia całego ciała lub specyficznego regionu za pomocą innych modalności terapeutycznych. Na podstawie informacji z TBB1,TBB2, TBB3 zostaną przedstawione możliwości z użyciem dźwigni, klinów, śrub. Pozwoli rozwinąć i zrozumieć zasady TBB oraz integrację z pozostałymi szkoleniami DAI takimi jak : Muscle Balancing, Joint Balancing, Fascial Balancing. CranioSacral Therapy, Visceral Manipulation oraz Lymphatic Drainage. . W tym szkoleniu zostaną dodane siły aktywujące (oddychanie, odruchy neurologiczne, napięcie mięśniowe, impuls, odbicie, co pozwoli poprawić znacząco efekty terapii.

TBE1 - Total Body Energetics 1
Na tym szkoleniu zostaną przedstawione fundamenty filozofii i zasady TBE. Ten moduł będzie się skupiał na fizycznych lezjach/urazach ciała. Zostanie przedstawiony "dialog z ciałem pacjenta", jak nawigować mapowanie procedur, oraz jak oceniać i leczyć lezje/urazy. Będziemy się skupiali na układzie mięśniowo-szkieletowym z powięzią powierzchowną, głęboką, ścięgnami, więzadłami, szwami, mózgiem i rdzeniem kręgowym oraz ciałami obcymi. Zostanie przeprowadzony krok po kroku proces wizyty od dokumentacji poprzez ocenę, re-ewaluację. Zostanie nauczone jak można wykorzystać ten koncept na sobie Szkolenie TBE stara się łączyć dziurę pomiędzy body-workingiem a medycyną energetyczną, zostanie przedstawiona praca z emocjami, przekonaniami, nierozwiązanymi problemami, strachem, fobiami które są w tkankach, jest to szkolenie dla osób, które mają doświadczenie w pracy z ciałem i szukają dodatkowych narzędzi do rozwiązywania problemów trudnych pacjentów.

Szczegóły

Data: 23-25 wrzesień
Miejsce: Warszawa
Cena: 2300 zł
Cena przy wpłacie do 31.07.2016: 2000 zł (wystarczy wpłacić zaliczkę i wysłać zgłoszenie żeby zarezerwować miejsce po niższej cenie)
Opłata wpisowa aby zarezerwować miejsce na kursie: 500 zł

Dane do przelewu:

Alior Bank nr konta: 03 2490 0005 0000 4500 9216 6911
J.S.Rehabilitacja i Sport Jakub Stępnik
05-200 Wołomin ul. Długa 27/78
Dane kontaktowe: mail: szkolenia@daipoland.pl
tel: 792-012-697

Aktualności

Lipiec 09

Niższa cena!

Do końca lipca obowiązuje niższa cena! Przy wpłacie do końca lipca za szkolenie TBB1 cena wynosi 2000 zł zamiast 2300zł. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony i wpłacić zaliczkę w wysokości 500zł. Osobą z pierwszej grupy gwarantujemy niezmienność ceny szkolenia przez cały jego cykl.

Lipiec 04

TBB - manualna metoda oceny

TBB - manualna metoda oceny i leczenia całego ciała składająca się z pięciu faz. Pięć faz zawiera ocenę i leczenie w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem i siedzącej.

Lipiec 04

Total Body Balancing

Jest to personalne doświadczanie twórcy szkoleń Dr-a Kerrego D’Ambrogio oraz tysięcy praktyków opieki medycznej , iż istnieje tendencja do leczenia symptomów pacjenta po stronie dolegliwości bólowych zamiast szukać korzenia przyczyny zaburzenia.

Na świeczniku

Dr. Kerry D'Ambrogio w Polsce

Pierwsze w Polsce szkolenie TBB1

Szkolenie TBB składa się z 4 modułów po 3 dni każdy, kończą się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu specjalisty metody TBB, wpisaniem na polską i międzynarodową listę terapeutów.

Pragniemy również zaznaczyć,że D'Ambrogio Institute (DAI) jest reprezentowany przez International Alliance of Healthcare Educators, który jest również partnerem Upledger Institute International, Barral Institute and Chikly Health Institute. Jest to organizacja zrzeszająca najlepszych szkoleniowców na świecie i nadzorująca poziom szkoleń.