Diagnostyka w D'Ambrogio Institute

model ARTS

TBB zaczyna się od oceny pacjenta, na szkoleniu zostanie przedstawiony model ARTS:
A-asymmetry- asymetria- specjalista ocenia asymetrię postawy pacjenta w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej oraz horyzontalnej w pozycji stojącej oraz siedzącej. Która część ciała prezentuje największą asymetrię?
R- range of motion- zakres ruchu- ocenia się zakres ruchu kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, żeber, kończyn dolnych i górnych. Nauczysz się oceniać wszelkie restrykcje aktywnego i pasywnego zakresu ruchu.
T- tension tests- testy napięciowe- ocenia się napięcie dla kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, żeber, kończyn dolnych i górnych. Normalnie wykonując testy napięciowe palpacja powinna odnaleźć miękki, sprężysty, podatny opór końcowy. Kiedy odczucie jest sztywne, restrykcyjne- dysfunkcja jest obecna.
S- special tests- testy specjalne- wykonanie specyficznych ortopedycznych testów dla potwierdzenia wcześniejszych odkryć.

Kiedy pacjent zostanie przebadany za pomocą wzoru ARTS przechodzimy do terapii, po której następuje powtórne testowanie za pomocą ARTS aby ocenić skuteczność naszego leczenia i sprecyzować dalsze leczenie.

Aktualności

Lipiec 09

Niższa cena!

Do końca lipca obowiązuje niższa cena! Przy wpłacie do końca lipca za szkolenie TBB1 cena wynosi 2000 zł zamiast 2300zł. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony i wpłacić zaliczkę w wysokości 500zł. Osobą z pierwszej grupy gwarantujemy niezmienność ceny szkolenia przez cały jego cykl.

Lipiec 04

TBB - manualna metoda oceny

TBB - manualna metoda oceny i leczenia całego ciała składająca się z pięciu faz. Pięć faz zawiera ocenę i leczenie w pozycji leżenia tyłem, przodem, bokiem i siedzącej.

Lipiec 04

Total Body Balancing

Jest to personalne doświadczanie twórcy szkoleń Dr-a Kerrego D’Ambrogio oraz tysięcy praktyków opieki medycznej , iż istnieje tendencja do leczenia symptomów pacjenta po stronie dolegliwości bólowych zamiast szukać korzenia przyczyny zaburzenia.

Na świeczniku

Dr. Kerry D'Ambrogio w Polsce

Pierwsze w Polsce szkolenie TBB1

Szkolenie TBB składa się z 4 modułów po 3 dni każdy, kończą się egzaminem i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu specjalisty metody TBB, wpisaniem na polską i międzynarodową listę terapeutów.

Pragniemy również zaznaczyć,że D'Ambrogio Institute (DAI) jest reprezentowany przez International Alliance of Healthcare Educators, który jest również partnerem Upledger Institute International, Barral Institute and Chikly Health Institute. Jest to organizacja zrzeszająca najlepszych szkoleniowców na świecie i nadzorująca poziom szkoleń.